Realizacja: Cleanroom R&D dla Astroniki

Zakończyliśmy budowę pomieszczenia czystego dla Astroniki, prężnej firmy działającej w sektorze kosmicznym. Realizacja w formule… Czytaj dalej


Realizacja: Zestaw softwall cleanroom dla Instytutu Lotnictwa w Warszawie

Zakończyliśmy realizację w Instytucie Lotnictwa w Warszawie. Dostawa obejmowała dwa urządzenia softwall cleanroom, które będą… Czytaj dalej


Realizacja: Softwall cleanroom w Puławach

Dostarczyliśmy urządzenie softwall cleanroom dla Mykoflor Puławy. Realizacja miała miejsce w Puławskim Parku Naukowo –… Czytaj dalej


Realizacja: Softwall cleanroom dla CMPW PAN w Zabrzu

Zakończyliśmy realizację polegającą na dostawie urządzeń softwall cleanroom dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej… Czytaj dalej


Realizacja: Laboratoria dla Jagiellońskiego Centrum Innowacji w Krakowie

Zakończyliśmy realizację budowy pomieszczeń czystych Laboratorium Badań Tkanek i Komórek dla Jagiellońskiego Centrum Innowacji w… Czytaj dalej


Realizacja: Pomieszczenia czyste ITE PAN w Warszawie

Zakończona została budowa pomieszczeń czystych dla Instytutu Technologii Elektronowej PAN w Warszawie. Nasz zakres robót… Czytaj dalej


Realizacja: Wyposażenie cleanroom dla ZUT Szczecin

Zakończyliśmy realizację w budynku Centrum Dydaktyczno – Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.


Realizacja: Centrum Dydaktyczno – Badawcze Nanotechnologii ZUT w Szczecinie

Zakończone zostały prace nad budową pomieszczeń czystych w Centrum Dydaktyczno – Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu… Czytaj dalej


Realizacja: Komora klimatyczna do testów ogniw fotowoltaicznych

Zrealizowana dostawa komory klimatycznej do testów ogniw fotowoltaicznych. Dostarczona komora KK 2310 CHLT spełnia normy PN… Czytaj dalej


Realizacja: Kompleks Naukowo – Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zakończona została budowa pomieszczeń czystych w ramach budowy Kompleksu Naukowo – Dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i… Czytaj dalej


Realizacja: Komora klimatyczna IFJ PAN Kraków

Zrealizowana została dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk… Czytaj dalej


Realizacja: Komora fitotronowa PIWet Puławy

Zrealizowana dostawa komory fitotronowej dla Państwowego Instytutu Weterynarii w Puławach. Dostarczyliśmy komorę typu KK 190… Czytaj dalej