CLS

ul. Kazimierza Wielkiego 27
63 – 200 Jarocin
office@cls.net.pl
www.cls.net.pl

NIP 617-218-70-16
REGON 301299368

 

Pomieszczenia czyste

Materiały użytkowe cleanroom

Paweł Kraśny
+48 602 727 161
pawel.krasny@cls.net.pl

 

Pomieszczenia czyste

Urządzenia laboratoryjne

Adam Bartczak
+48 607 725 201
adam.bartczak@cls.net.pl