Branża: ,

Zakończyliśmy realizację pomieszczeń czystych  dla Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu w ramach projektu „Innowacyjne materiały i metody dla medycyny, w tym w leczeniu trudno gojących się ran”.

Zadanie obejmowało przeprowadzenie prac projektowych, przebudowę i dostosowanie istniejącego budynku do potrzeb inwestycji oraz kompleksową budowę pomieszczeń czystych wraz z wymaganą infrastrukturą techniczną.

W wyniku przeprowadzonych prac utworzona została strefa czysta z pomieszczeniami badawczymi w klasie ISO7 i ISO8 wraz z niezbędnymi elementami transferu sił i środków o łącznej powierzchni ok. 100 m2.

Wymaganą jakość środowiska pracy zapewnia instalacja wentylacji z pełną obróbką ilościową i jakościową powietrza oraz dedykowany system automatyki sterującej.