Projektowanie i doradztwo

 • pomieszczenia i strefy czyste dla R&D, produkcji i serwisu dla branży medycznej, farmaceutycznej, elektronicznej
 • laboratoria R&D, wirusologiczne i mikrobiologiczne itp.
 • systemy ochrony produktu / operatora w procesach produkcyjnych
 • doradztwo w zakresie budowy, wyposażenia, kwalifikacji i akredytacji pomieszczeń z uwzględnieniem GMP i GLP

Wykonawstwo

 • systemy zabudowy czystej
 • instalacje wentylacji i klimatyzacji
 • instalacje sanitarne
 • instalacje gazów technicznych
 • instalacje elektryczne
 • instalacje automatyki wentylacji
 • systemy monitoringu parametrów klimatycznych i cząstek

Serwis pomieszczeń czystych i laboratoriów

 • obsługa bieżąca, naprawy i modernizacje instalacji technicznych
 • wymiana filtrów w nawiewnikach, stacjach filtracji i centralach wentylacyjnych
 • stacje dezynfekcji termicznej ścieków laboratoryjnych
 • systemy bezpiecznej wymiany filtrów Bag-In Bag-Out (tzw. BIBO)
 • dezynfekcja gazowej pomieszczeń
 • pomiary parametrów klimatycznych, koncentracji cząstek itp.
 • kwalifikacja pomieszczeń czystych

Dostawy

Oferujemy dostawy urządzeń, wyposażenia i materiałów użytkowych stosowanych w pomieszczeniach czystych i laboratoriach.

Szczegółowy zakres można znaleźć w zakładce PRODUKTY.