Zbudujemy laboratoria czyste dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w ramach Rozbudowy Oddziału Onkohematologicznego. W zakres prac w formule „design & build” wchodzi utworzenie laboratoriów preparatyki szpiku kostnego do przeszczepów dla pacjentów szpitala. Pomieszczenia będą spełniały wymagania dla obiektów typu bank tkanek. Zakończenie prac planowane jest na grudzień 2013 r.