Zaprojektujemy laboratoria dla Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Zostaliśmy zaproszeni po raz kolejny do współpracy przy tworzeniu nowoczesnych budynków laboratoryjnych. W tej realizacji zostaną zaprojektowane i wybudowane dwa budynki:

  • Hala laboratoryjna Wydziału Mechaniki i Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji
  • budynek laboratoryjny Zakładu Architektury i Urbanistyki oraz Katedry Biologii Molekularnej i Katedry Biotechnologii

Zakres prac obejmie projekty technologiczne oraz kompleksową dokumentację branży instalacji sanitarnych, sieci sanitarnych i instalacji technologicznych. Łączna powierzchnia użytkowa wyniesie ponad 4 000 m2, zakończenie realizacji planowane jest na rok 2014.