Branża: ,

Zakończyliśmy kolejną realizację w zakresie pomieszczeń czystych dla firmy Syntal Pharma w Gliwicach. Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wybudowanie obiektu przeznaczonego do syntezy farmaceutycznych preparatów chemicznych zgodnie ze standardami GMP oraz pełny proces walidacji zakończony uzyskaniem świadectwa kwalifikacji dla obiektu, wydanym przez uprawniony podmiot niezależny.

Wykonany został profesjonalny system zabudowy dedykowany do tej klasy pomieszczeń wraz z wentylowanymi śluzami materiałowymi, instalacja wentylacyjna z pełną obróbką ilościową i jakościową powietrza, ogólna instalacja elektryczna, energooszczędne oświetlenie LED, instalacja wod-kan oraz pozostałe instalacje techniczne niezbędne w procesach produkcji tj. instalacja próżni, chłodzenia procesowego, zasilania urządzeń produkcyjnych itp.

Prawidłowy przepływ personelu i materiałów produkcyjnych oraz gotowych wyrobów zapewnia system blokad krzyżowych w drzwiach dla personelu oraz w śluzach materiałowych. Nad poprawnym funkcjonowaniem instalacji wentylacji czuwa dedykowany system automatyki, zaprojektowany i wykonany wg indywidualnych wymagań obiektu i inwestora.

Realizacja zakończyła się pełnym sukcesem, wszystkie pomieszczenia uzyskały wymaganą klasę czystości pyłowej i mikrobiologicznej, co potwierdza uzyskane świadectwo kwalifikacji.