Branża:

Zakończyliśmy realizację kompleksowej budowy produkcyjnych pomieszczeń czystych dla Extrudan, firmy z branży medycznej, która zaopatruje w swoje wyroby rynki Europy Zachodniej.

Zakres prac obejmował wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i realizację inwestycji wraz z końcowymi pomiarami kwalifikacyjnymi i środowiskowymi na zasadzie „turn-key project”.

Kompleksowy zakres prac pozwolił na stworzenie strefy produkcyjnej w klasie czystości D o powierzchni blisko 1000 m2. Kluczowym aspektem było jak najlepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni zabudowy, aby uzyskać możliwie największy obszar produkcyjny i magazynowy. W związku z tym maszynownia wentylacyjna została zlokalizowana na antresoli ponad pomieszczeniami czystymi. Pozostałe urządzenia systemu HVAC zostały zlokalizowane w bezpośredniej bliskości.

Szczegółowy zakres robót obejmował konstrukcję stalową nośną, systemową zabudowę pomieszczeń czystych wraz z sufitami typu walk-in, instalację wentylacyjną przystosowaną do pełnej obróbki jakościowej powietrza oraz dedykowany system automatyki pracy, obejmujący nadzorem elementy pomiarowe i wykonawcze. Dla pełnej kontroli parametrów powietrza wykonane zostały instalacje: wody lodowej z agregatem chłodniczym, ciepła technologicznego wraz z modernizacją kotłowni oraz parowego nawilżania powietrza. Całość dostawy uzupełniona została o oprawy oświetleniowe do pomieszczeń czystych.

Wykonane pomiary walidacyjne wykazały całkowite spełnienie wymagań Inwestora, a zastosowane systemy potwierdziły wysoką skuteczność i precyzję pracy w odniesieniu do zadanych parametrów.