Branża:

Zakończyliśmy kolejną realizację w dziedzinie pomieszczeń czystych.

Zakres prac obejmował projekty wielobranżowe i budowę pomieszczeń czystych spełniających wymogi banku tkanek – w tym przypadku dla preparatyki szpiku kostnego do przeszczepów. W skład wykonanych pomieszczeń weszło „serce” zespołu, czyli pomieszczenie klasy czystości B oraz śluzy wejściowe i wyjściowe w klasach B, C i D. Dodatkowo utworzony został zespół laboratoriów pomocniczych w klasie D oraz szereg pomieszczeń towarzyszących.

W ramach kontraktu wykonaliśmy systemową zabudowę pomieszczeń czystych wraz ze stolarką otworową i śluzami podawczymi oraz instalację HVAC wraz z dedykowanym systemem automatyki kontroli pracy.

Do użytku zostało oddane ogółem 120 m2 powierzchni użytkowej, a wysoka jakość i skuteczność działania systemów zostały potwierdzone przez pozytywny wynik procedury walidacyjnej, wykonanej przez jednostkę niezależną.