Kolejny nowoczesny budynek laboratoryjny powstanie w oparciu o projekt technologiczny CLS.

Zakończone zostały prace przy tworzeniu dokumentacji projektowej budynku Centrum Innowacji „Technologie dla Zdrowia Człowieka”, który powstanie w Parku Naukowo – Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w Nowym Kisielinie koło Zielonej Góry.

W laboratoriach Centrum Innowacji będą realizowane projekty grup badawczych Centrum lub wspólny program badawczy partnerów oraz kooperantów zewnętrznych w dziedzinach Life – Science i Nano – Bio – Tech. Osiągnięcie tych celów będzie możliwe dzięki wysokiemu nasyceniu obiektu w specjalistyczną infrastrukturę techniczną i najnowocześniejszą aparaturę badawczo – naukową.

Dokumentacja obejmowała opracowanie szczegółowych wytycznych technologicznych dla ponad 50 pomieszczeń laboratoryjnych i pomocniczych. Budynek zrealizowany zostanie jako parterowy, poszczególne skrzydła są dedykowane dla określonych zadań i projektów badawczych. Ogólna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ponad 2300 m2.

Podstawowym celem z punktu widzenia możliwości prowadzenia najbardziej zaawansowanych badań w dziedzinie nanotechnologii było zaprojektowanie pomieszczenia czystego w klasie ISO7  z wydzieloną wewnątrz strefą pracy cichej ISO5 pod nawiewem laminarnym oraz niezbędnym zespołem szatniowym w klasie ISO8. Łączna powierzchnia  użytkowa wyniosła ok. 80 m2.

Specjalistyczne badania z dziedziny biologii komórki i biologii molekularnej bakterii prowadzone będą w pomieszczeniach laboratoryjnych zorganizowanych w zespół zapewniający utrzymanie II klasy hermetyczności.

Dla zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu konieczne było opracowanie technologii neutralizacji ścieków laboratoryjnych, gospodarki materiałami niebezpiecznymi i odpadami, myjni i sterylizatorni wyposażenia laboratoryjnego oraz braku wzajemnego wpływu na siebie zespołów pomieszczeń (przepływ powietrza, wibracje, fale elektromagnetyczne).