Wraz z pracownią projektową APA PROJEKT z Zielonej Góry wzięliśmy udział w konkursie architektonicznym ogłoszonym przez Politechnikę Łódzką na opracowanie wielobranżowej koncepcji z elementami technologii budynku przeznaczonego na cele szkolnictwa wyższego dla inwestycji pod nazwą „Nowoczesny obiekt badawczo – laboratoryjny Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej – integracja wiedzy i innowacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska” wraz z infrastrukturą wewnętrzną oraz przebudową istniejących przyłączy.

Wspólny wysiłek został doceniony przez komisję konkursową, czego wyrazem było przyznanie za złożoną pracę wyróżnienia i nagrody w wysokości 10 000 zł.