Zrealizowana została dostawa urządzeń laboratoryjnych dla Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Dostarczono specjalistyczne mobilne stanowiska do pracy czystej w klasie ISO4 (10 wg USFS209E), wyposażone w nawiew laminarny z filtrami HEPA Camfil Farr,  oświetleniem blatu roboczego do prac precyzyjnych oraz  możliwością zmiany aranżacji przestrzeni roboczej.