Zakończone zostały prace nad projektem technologicznym Centrum Doświadczalno – Badawczego Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Dokumentacja obejmowała opracowanie szczegółowych wytycznych technologicznych dla ponad 70 pomieszczeń laboratoryjnych, przygotowywanych do prowadzenia badań z zakresu nanobiotechnologii przemysłowej i nanobiomedycyny. Ogólna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi ponad 9 700 m2, laboratoria rozmieszczone zostały na 5 kondygnacjach.

Szczególnie istotnym elementem z punktu widzenia możliwości prowadzenia najbardziej zaawansowanych badań było wkomponowanie w infrastrukturę budynku 5 pomieszczeń czystych w klasie ISO7  z wydzielonymi wewnątrz strefami pracy ISO5 oraz niezbędnymi zespołami szatniowymi w klasie ISO8.

Dodatkowym atutem obiektu, zwiększającym potencjalne możliwości dydaktyczne i badawcze, będzie powierzchnia niemal 1000 m2 laboratoriów wykonanych w technologii zabudowy pomieszczeń czystych i o podwyższonych wymaganiach czystości powietrza.