Branża:

Zrealizowana została dostawa komory klimatycznej dla Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Dostarczona została komora typu KK 1700 CHE o pojemności 1700 l i wymiarach komory roboczej 1300x1300x1000 mm. Zakres temperatur pracy wynosi -30 do +90 C, wilgotność 10-95%.

Użytkownikami komory będą pracownicy Działu Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej (DAI), którzy wspólnie z Centrum Badań Kosmicznych PAN uczestniczą w programie naukowym opracowania nowej technologii budowy zwierciadeł do teleskopów Czerenkowa (obserwacja promieniowania gamma), bazującej na materiałach kompozytowych.

Teleskop złożony ma być z zespołu prototypowych luster kompozytowych (foremne sześciokąty o długości boku 1200 mm), komora ma służyć do badania ich właściwości w symulowanych warunkach docelowej lokalizacji – warunki pustynne (duże i szybkie zmiany temperatury i wilgotności).