Branża: ,

Zakończyliśmy kolejną realizację związaną z utworzeniem strefy czystej w oparciu o technologię filtrowentylacji. Zadanie polegało na utworzeniu w istniejącym pomieszczeniu strefy produkcyjnej klasy ISO7 w trybie operational, służącej do produkcji medycznej w dziedzinie endoskopii oraz zapewnienie wymaganych przez Inwestora parametrów jakościowych środowiska pracy i produkcji.

Zakres prac obejmował wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i realizację inwestycji wraz z końcowymi pomiarami kwalifikacyjnymi i środowiskowymi. System wentylacyjny został wykonany jako połączenie układu filtrowentylatorów, stanowiących główny nawiew czystego powietrza do pomieszczenia oraz rozproszonego układu HVAC, dostarczającego odpowiednio przygotowane powietrze świeże dla zapewnienia kontroli nad kaskadą ciśnień oraz spełnienia wymagań higieniczno – sanitarnych.

Cały układ został zamontowany w przygotowanym pomieszczeniu, a końcowe wydzielenie strefy produkcyjnej zostało zrealizowane poprzez zastosowanie sufitu kasetonowego do pomieszczeń czystych oraz kurtyn paskowych antyelektrostatycznych.

Prawidłowa praca i kontrola pracy urządzeń realizowana jest przez dedykowany system AKPIA, zaprojektowany i wykonany na potrzeby tej realizacji.

Pomiary kwalifikacyjne wykazały wysoką skuteczność rozwiązania, zapewniając zgodnie z wymaganiami czystość w trybie as built w klasie ISO6, w trybie operational w klasie ISO7 oraz czas regeneracji na poziomie 6 minut.