Branża:

Zakończono realizację komory prób stabilności leków w zakładzie farmaceutycznym Agila Specialities. Realizacja obejmowała adaptację pomieszczeń na komorę stabilności i przylegającą do niej maszynownię. Komora prób została wykonana metodami tradycyjnymi z wykończeniem powierzchni ścian i sufitu wielowarstwową powłoką bakteriostatyczną. System klimatyzacji ma za zadanie utrzymywanie w komorze temperatury 25 ± 2°C i wilgotności względnej 60 ± 5%RH.

Dla zapewnienia nieprzerwanej stabilizacji parametrów układ został wykonany jako bliźniaczy, w przypadku awarii jednego urządzenia lub odchylenia od zadanych parametrów pracy poza dopuszczalny margines drugie urządzenie przejmuje pracę lub wspomaga pierwsze do momentu powrotu parametrów do właściwego poziomu. Dodatkowo dla lepszego nadzoru sprawności technicznej i równomiernego zużywania się podzespołów obu jednostek AHU zastosowano periodyczne przełączanie pomiędzy urządzeniami.